Запослени

Марко Алексић, в.д. директора

Биљана Станојевић, дипл. библиотекар

Сузана Станковић, виши књижничар

Драгана Бабић, књижничар

Татјана Карић, референт за правне, кадровске и административне послове

Биљана Бегуш, шеф рачуноводства

Драгана Кркић, референт за рачуноводствено–финансијске послове